mércores, 15 de agosto de 2012

Acto 10º aniversario do monolito de Alcabre


A ASOCIACIÓN VIGUESA
POLA MEMORIA HISTÓRICA DO 36 
(Viguesa Distinguida 2007)

CONVIDA:

ACTO DE MEMORIA NO 10º CABODANO DA INAUGURACIÓN DO MONOLITO EN LEMBRAZA DOS ASASINADOS NA PRAIA DE FONTES E DOS FONDEADOS AO CARÓN DO FARO DE CABO DE MAR

LUGAR: Praia de Fontes, Avda de Samíl, ao carón do bar Los Olmos(Vigo)

DÍA/ HORA: venres, 17 de agosto, ás 20 horas

Acto íntimo no que faremos un breve repaso polo devalar da memoria ó longo desta década, lembraremos ás vitimas. Lerase poesía, faremos a ofrenda floral e remataremos como mellor nos pareza, sempre unidos arredor da memoria .

A Directiva
 

luns, 6 de agosto de 2012

Contestación a Alfonso Segovia Lago


REISIÑO

Con certa frecuencia, D. Alfonso Segovia Lago difunde nesta sección un glosario das virtudes do cura Emilio Álvarez Martínez como un exemplo de sacerdote: fundador da revista Martín Códax, da cofradía  de nuestro padre Jesús del Silencio, das tres gracias, e de algunhas cousas máis. O mellor cura de Vigo, de Galicia e posiblemente de España.
Alá polos anos 40 e 50, do pasado século, escoitei conversas encol do Reisiño, e non eran loubanzas, non; referíanse a un cura siniestro e malfeitor. Pasados tantos anos, chégame a información do persoeiro nun libro do historiador José Ramón Rodríguez Lágo CRUZADOS O HEREJES. La religión, la iglesia y los católicos en la Galicia de la Guerra Civil da editorial NIGRATREA.

O historiador describe ao Reisiño como eu xa o coñecía daquela, e arestora xa non é un comentario, está documentado.

Ao pé da foto de Emilio Álvarez figura un texto que di: El sacerdote Emilio Álvarez Martínez, apodado REISIÑO, alma mater de la agrupación Martín Códax en la ciudad de Vigo, apoyó decisivamente las medidas represivas llevadas a cabo en la ciudad. (pax.140)
Relata un grupo de curas que en Galicia tuveron participación direta na represión, e sobre REISIÑO di: Entre los más aplicados en extender las dósis del odio se encontraba el sacerdote Emilio Álvarez Martínez, que en Vigo dirigió una escuadra de falangistas encargada de la represión en toda la comarca. Su trayectoria vital es un claro exponente  de la síntesis entre mentalidad integrista y violencia fascista. (pax. 139)

A información deste siniestro cura, que xa coñeciamos e mais, queda confirmada ahora neste libro.            

                                                                                                                                
Telmo Comesaña Pampillón  

Esta carta foi publicada en Faro de vigo o sábado día 4 de agosto do 2012