venres, 5 de abril de 2013

Carta ao bispo da diócesis de Tui-VigoSr. D. Luis Quinteiro Fiuza                                                   Bispo da diócesis de Tui-vigo
                                                                                        Vigo, 27 de febreiro do 2013Telmo Comesaña Pampillón, como presidente da Asociación Viguesa pola Memoria Histórica do 36 (Viguesa Distinguida 2007), diríxome a Vd, co respeto que o seu maxisterio  merece para esporlle o seguinte:

ASUNTO:

“CRUZ DO CASTRO”

É de dominio público a tarefa desta Asociación  para erradicar os símbolos franquistas, en cumprimento da Lei 52/2007. Entendemos e así o entenden os historiadores que a devandita cruz non é un símbolo Cristián  por ser levantada en homenaxe “por los caídos por Dios y por España y de la División Azul”, inspirada pola Falange española y de las JONS e inaugurada polo mesmo Franco o 14 de setembro do 1961.

Arestora temos un contencioso – Administrativo co Concello de Vigo que da como resposta, que una vez  foi desposeida dos atributos fascistas da que estaba adornada pasou a ser una cruz Cristián.

Nada temos en contra  das cruces nin de ningún outro símbolo católico, atópese onde se atope. Pero consideramos que non é un símbolo de concordia, e como exemplo o manifestado  por una señora, de idade avanzada, diante dunha cámara de televisión: “soy católica practicante y cuando paso por aquí esta cruz me hiere porque en ella no encuentro a Dios, sólo recuerdo a un asesino que ensangrentó esta tierra impunemente”. 

Remitímoslle o informe pericial que o historiador entregou no xulgado, encol da devandita cruz, e porén pregámoslle, si ten a ben, a súa opinión encol do ASUNTO en cuestión.

Attme.     
                                                                                       
                                                                                        Fdo.: Telmo Comesaña Pampillón

Ningún comentario:

Publicar un comentario